Ocak 30, 2023
Ümraniye, İstanbul, TR
Psikoloji

Sınır koyabilmek

SINIR KOYABİLMEK
Sınır, bir alanı veya bölgeyi diğer alanlardan ayıran çizgidir. Bu sınırlar, evleri birbirinden ayıran çitler
gibi fiziksel veya bir kişinin özgürlüklerinin başkanınkisinin başlangıcında bitmesi gibi soyut
olabilir.Yaşamlarımızın bu kadar kesiştiği iç içe olduğu git gide ‘kendi’olma yolundaki vaktin azaldığı
bir dönemde ruhsal sağlığı etkilyen en temel faktörlerden biridir sınırlarımız.Neye ne kadar hayır
diyebiliyoruz bu karmaşada , önceliğimizin ne kadarı kendi istek ihtiyaçlarımız?
Kişilerarası ilişkilerde birçok konu gibi temeli çocukluktan gelen bir konudur sinir
koyabilmek.Çocuklugumuzda diğer kişilerin belkide bizi sormadan öpmeleri,sevmeleri ile başlayan bir
serüvenden bahsediyorum.Cocuksun ve sınırın ne olduğunu bilmediğin bir dönemdesin.Sınır
koyamamanın temeline baktığımızda bize sınırların öğretilmemiş olması karşımıza çıkmaktadır.Bir
diğer temel ise reddedilmekten korkmaktır.’Reddersem sevilmemeye mahkum olurum, hayır dersem
kabul görmem ve değerli olamam ‘gibi otomatikleşen düşünceler sınır koyamamamıza sebep
olacaktır.Değerli okur sen olduğun halinle varsın ve değerlisin. Belki hissettirilmedi ,belki fark
edilmediğini düşünüyorsun ve zihnin seni uyum sağlamaya itiyor. Çocukluğunda hissedemediğin o
değer görme arzusunu her şartı , her insanı kabul ederek kabul edilmeyi bekleyen tarafınla artık bir
muhasebe yapma vakti Fazla duyarlı bir kişiliğe sahip bireylerde göze çarpan bir diğer neden ise
başkalarının duygularının sorumluluğunu kendine yüklemektir.’Eğer redderdersem çok üzülür ‘
düşünce şu hakimdir.Burada unutulan gerçekçi düşünce hayatımız boyunca başkalarının duyguları ,
düşünceleri ve davranışları bizim değil onların kontrolündedir.Bir diğer açıdan bakacak olursak kendi
hayatının sorumluluğunu başkalarına yıkıyor olabilir misin ?Herkesten onay almaya çalışıyorsan
herhangi bir olumsuzlukta sorumlu sadece sen olmayacaksın zihninde.Bu onay alma durumunda bir
yerden sonra sen sormadığın halde sürekli yorumlara maruz kalabilir, kendi sınırlarını unutmuş bir
birey olarak yaşayabilirsin.Sınır çizememede onay ihtiyacınız doğmuşsa ‘yetersizlik ‘şemanızı
sorgulamaya yarar var. Sınır koymak ,birey olmaktır ve yine sınır koymak insanların bize nasıl
davranacağını onlara öğretmemizdir.Sınırlar konusunda bir öğretici olamadığımızı düşünüyorsak bir
uzmandan yardım almamız yolumuzu aydınlatacaktır.

Leave feedback about this

  • Kalite
X