Kasım 30, 2022
Ümraniye, İstanbul, TR
Psikoloji

Rüyaların yorumu- sigmund freud

Rüya yorumu ruhsal yaşamdaki bilinçdışına giden kral yoludur. (Sayfa:617)

Freud eserine, kendinden önceki rüya araştırmacılarının rüya yorum teknikleri ile başlıyor. Eski çağlarda rüyaya ilahi bir mesaj ve kehanetler olarak bakılırmış. Eski yorumcular rüyayı iki şekilde yorumlarlarmış.

1-) Gelecekle ilişkilendirmeden bütünü yorumlamak: Bütünü yorumlarken, rüyayı gören kişinin yorumları değil, rüya yorumlayıcısının düşünceleri temel alınırmış.

2-) Parça parça analiz etmek: Burada ise rüya görenin geçmişteki deneyimlerine bağlı olarak yorumlama yapılırdı. Kişinin cinsiyetine, yaşına, mesleğine göre çeşitli yorumlar yapılırdı.

Freud’un rüya yorumuna gelecek olursak Freud rüyalarda bir ‘’arzu giderilmesi’’ olduğunu söylemiş. Kendi rüyası olan ‘’Irma’nın Enjeksiyonu’’ adı verdiği bir rüyayı yorumlamıştır. Freud için her rüya bir ‘’isteğin gerçekleştirilmesidir’’.

Çarpıtma: Rüyanın görünen anlamı değil, gizil anlamı önemliydi. Çünkü rüya sansür mekanizması tarafından çarpıtmaya uğruyordu. Rüyalarda arzu gideriliyordu ancak bu sansürden kaçılarak sağlanıyordu.

Rüyaların Konusu: Freud rüya görülmeden önceki günün kalıntılarının rüyada görüldüğünü söyler. Buna günün kalıntıları adını verir. İkinci olarak; çoğu zaman, gerçek bir yaşam deneyimi, bunun yerine rüyada sona eren diğer düşünce ve anılarla bağlantı kurabilir. Üçüncüsü ise çocukluk anılarıdır; bazı durumlarda, çocukluk deneyimi o kadar derindir ki, genellikle daha yakın tarihli olaylarla bağlantılı olarak yeniden ortaya çıkabilmektedir. Freud burada babası ile olan bir durumdan bahseder. Freud’un yaptığı yaramazlık sonucunda babası Freud’a ‘’Bu çocuktan asla bir şey olmayacak’’ diyerek bağırır. Daha sonraki yaşamında yaşadığı her başarı ona o çocukluk hatırasını hatırlatmış. Bir ödül kazandığında, babasıyla yaşadığı deneyim bir şekilde bir rüyada ortaya çıkacaktı. Rüyasında babasını haklı çıkarmak için kravatını yanlış bağladığını görmüştür. Dördüncü olarak; bedensel uyarımlar. Bedensel uyarımların durumuna göre rüyada şekil alabilir. Rüyada biri sizi yavaşça sallarsa, rüya halinizde baş dönmesi hissi yaşayabilirsiniz. Cinsel uyarım fazla ise rüyanızda cinsellik görebilirsiniz.

Freud rüya görmemize ‘’rüya çalışması’’ adını verdi. Bu çalışma için rüya bazı durumlar kullanıyordu.

1-) Yoğunlaştıma: Freud rüyayı yarım sayfada bile anlatabileceğimizi söylerken aslında rüyanın konusunun oldukça yoğun olduğunu söyler. Yarım sayfalık rüya içeriği yedi sekiz sayfa ile yorumlanabilir.

2-) Yer Değiştirme: Rüya sansürden kaçmak için önemli olanı önemsiz olanla yer değiştirir.

3-) Rüyanın Temsil Araçları: Yoğunlaştırma sırasında rüya ondan mantıklı bir sıra oluşturur. Uyanık yaşamda, insanlar karşılaştıkları tutarsızlıkları düzeltme eğiliminde olurlar. Bir metindeki hataları, yerlerinde doğru kelimeleri hayal ederek atlayabilirsiniz. Aynı şey rüyalarda da olur.

4-) Rüya Sembolleri: Rüyalar düşünceleri dolaylı olarak veya semboller aracılığıyla temsil eder. Düşünceler kavramsallaştırılarak rüyalar; imge ve sembollerle oluşur der Freud eserinde.

Bazen hayatınızdaki olaylar doğrudan rüyalarınızda ortaya çıkabilir. Dağ görülmüştür deneyimlerde rüyada dağ olarak ortaya çıkabilir. Bazı nesneler her zaman olmasa da çoğu zaman aynı şeyi sembolize eder. Rüyada kral babayı, kraliçe anneyi, prenses veya prenses de kişinin kendisini simgeleyebilir. Sağ ahlaki doğruluğu temsil ederken, sol yanlışlığı temsil edebilir. Bu sembollerin birçoğunun cinsel çağrışımları da olabilir. Herhangi bir silah, sopa veya uzun nesne, penisi temsil edebilir. Küçük bir kutu, fırın, gemi veya herhangi bir tür kap, benzer şekilde vajinanın yerini alabilir. dik bir yokuş çıkmak veya merdiven çıkmak cinsel ilişkinin sembolü olabilir. Freud bu durumu bir kadın hastasının gördüğü ‘’hasır şapka’’ rüyası ve bir çok rüya ile açıklamıştır. Hasır şapka rüyası özeti: kadın hasta rüyasında yan yatmış, önü sarkmış hasır şapkasıyla halka açık bir caddede kendinden emin bir şekilde geziniyordu Rüya yorumlamasında şapka kocasının cinsel organının bir simgesiydi ve rüya, onun şekilsiz olduğu korkusuyla üretilmiş oldu. Bu gerçek, kadının Freud’a bir erkeğin bir testisinin diğerinden daha aşağıda sarkmasının garip olup olmadığını sorduğunda ortaya çıkmış oldu.

Rüyada dışarıda çıplak olarak gezmek/kalmak: Çocuklar başkalarının önünde çıplak olmakan haz alırlar. Rüyada bu eski durumun arzusunu teşhircilik arzusu olarak ortaya çıkar.

Uçmak-Düşmek: Çocuklar havaya fırlatılmaktan veya bir amcasının dizinde zıplamaktan, aniden düşüp yakalanmaktan hoşlanırlar. Uçmak veya düşmekle ilgili rüyalar, aslında bu coşkuyu yeniden yaşama arzusundan kaynaklanabilir. O zamanlar yaşadıkları cinsel arzunun yeniden üretilmesidir rüyada.

Sevilen birinin ölmesi: Çocukluk fantezilerine karşılık gelir. Freud birçok insan bu tür rüyalar gördüğünü söyler.Eğer rüyada kişi için acı çekilip, yas tutuluyorsa rüyalar, söz konusu kişinin gerçekten ölmesini dilemenin bir sonucudur. Bu rüyalar çocuklukta yaşanan kardeşin doğumuna verilen bir tepkinin rüyası olabilir.

-Öidipal kompleksin sebeo olduğu sevilen birinin ölmesi: Erkek çocuk babası sonsuza kadar gitmiş olsaydı, geceleri her zaman annesine yakın olabileceğini düşünür. Ayrıca, büyükanne ve büyükbabasıyla ilgili konuşmalardan “ölü olmanın” sonsuza dek gitmek anlamına geldiğini de biliyor. Bu nedenle, çocuk babasının ölmesini diler.

Rüyaları analiz etmek, psikozu anlamalarına ve tedavi etmelerine yardımcı olabilir. Psikotik ataklar, bilinçaltının bastırılmış istekleri yeterince sansürlenmediğinde meydana gelir ve bu da uyanık yaşam sırasında ifadelerine yol açar. Rüyalar, bastırılmış isteklerin fobiler gibi gözlemlenebilir semptomlarla sonuçlandığı nevrozların tedavisine de yardımcı olabilir.

Kitabın son kısmında ise birincil ve ikincil süreç ve rüyadaki etkileri, bilinçdışı fikirleriyle ilgili açıklamalar yapar. Burada topografik kuramın harika özetini bulmak mümkündür.

Bilinçdışı ruhsal gerçekliğin kendisidir. (Sayfa 620)

Leave feedback about this

  • Kalite
X