Ocak 30, 2023
Ümraniye, İstanbul, TR
Psikoloji

Psikolojik destek ve psikolojik desteğin önemi nedir?

Kişilerin psikolojik olarak; bilişsel, davranışsal en önemlisi de duygusal kaynaklı sorunlarına çözüm bulmayı amaç edinen bir terapi yöntemidir. Psikolojik desteğe veya alt dallarına ihtiyaç duyan insanlar toplumun baskısı veya toplumsal görüşe göre kendilerini sorunlu, problemli ya da daha kötüsü halk arasında “deli” olarak görmektedir.

Psikolojik destek bunların ötesinde, bireyin en temel ihtiyacı olan, iç huzurunun teminini sağlayan uzman pedagog/psikologlarca yapılan bir terapi yöntemidir.

Psikolojik destek süresince, terapi gören birey kendisini ve çevresini tanıma fırsatı yakalayacağını, nasıl bir hayat sürdürdüğünü ve bunu daha iyi bir şekilde nasıl yapacağını fark eder.

Kesinlikle böyle bir destek almak kişinin, deli, sorunlu ya da hasta olduğu anlamına gelmez. Psikolojik destek kısaca kişiye özel bir yol haritasıdır.

Psikolojik Destek Türleri

Psikoloji insanın gözle görülemeyen bir başka halinin karmaşık bir yapısıdır. Manevi haldeki insanın çözüldükçe ve araştırıldıkça daha karmaşık daha derin ve daha dolu başka yönleri halen günümüzde ışığa çıkmaktadır.

Bu yüzden Psikoloji bilimi de gün geçtikçe dallanıp budaklanmakta, insanla beraber şekillenmektedir. Birçok alt dalı ve türü olan Psikolojinin, psikolojik destek olarak da fazlasıyla geniş bir yelpazesi bulunmaktadır.

Bunda insanın duymuş olduğu ihtiyaçlar ve durumu göz önüne alınır. EMDR terapisi, Oyun terapisi, Psikoterapi, Hipnoterapi, Aile terapisi, evlilik terapisi gibi bir sürü terapi yönteminin olmasındaki sebepler insanın sosyal ve fiziksel durum ve ihtiyaçlarından gelmektedir.

Günümüzde, çeşidin ve alternatifin bol olduğu bu bilimde, desteğe ihtiyaç duyan bireyler için en iyi psikolog, sorunun hangi yöntemle nasıl ve ne zaman çözüleceğini bilen psikologtur.

Bireysel Psikolojinin önemi

Birey, toplumun en önemli yapı taşıdır. Bireyin psikolojik sorunlarının farkında olup aşması, toplumda meydana gelecek birçok sorunun çözülmesi demektir. Birey içinde bulunduğu toplumda aile yaşantısından eğitim yaşantısına, iş hayatından, sosyal çevresine kadar birçok etkene sahiptir ve aynı zamanda etki etmektedir.

Bireyler birleşerek toplumda aile denen bir başka yapı taşına dönüşmekte, aileler toplumu şekillendirmektedir. Mutlu birey mutlu aile olacağından, kişinin psikolojik bir sorunu olduğunda kliniğe gidip psikolojik bir destek alması, hem ailesini hem de toplumun geleceğini ilgilendiren mühim bir olaydır.

Pedagog doktorlar, bireyin ihtiyacı olan uygun terapiyi uygulamada,aile terapistleri, evlilik terapistleri ise mutlu ve sağlam bir aile kurmak için eğitilmiş uzman kişilerdir.

Psikolojik Desteğin Önemi

Sosyal varlıklar olan topluluklar, içlerinde gerçekleşen ve şok etkisi bırakan olaylardan kolayca etkilenir.

Buhran, savaş, kriz ve toplumsal olayların yaşandığı dönemlerde gerek birey gerek aile gerekse bunların oluşturduğu toplum çok kolay yara almaktadır ve izleri kolay silinememektedir.

Bu yüzden gerek toplumsal gerekse bireysel psikolojinin önemi büyüktür. Psikolojik destek bastırılması ya da yok sayılması gereken bir problemden çok, ilgilenilmesi gereken bir durumdur.

Kişi, kendisinde bir psikolojik destek gerektiren durum olduğunu sezdiğinde yapması gereken en önemli şey bunu kabul edip bir kliniğe; fiyat, terapi yöntemleri ve de daha fazla bilgi için başvurmaktır.

Leave feedback about this

  • Kalite
X