Aralık 1, 2022
Ümraniye, İstanbul, TR
Psikoloji

Mobbing: iş yerinde zorbalık

Mobbing: İş Yerinde Zorbalık

Dünyada birçok kurumsal firma artık bir şeyin çok farkında:

Çalışma ortamındaki iyilik halinin korunması, kendi ürün ve hizmetlerinin gelişiminde fevkalade öneme sahip.

Özellikle bunu fark eden yazılım ve teknoloji firmaları, şirketlerinde bu alanlarda uzman örgütsel psikologları ve psikolojik danışmanları istihdam ediyorlar.

Böylece bir profesyonel destek ağı oluşturarak, hem bireylerin psikolojik sağlıklarını koruyorlar hem de kendi üretkenliklerini.

Tüm bunların hepsine aslında iş hayatında oldukça yaygın olan bir davranış biçimi yol açtı diyebiliriz: Mobbing.

İş yerinde zorbalık veya mobbing, devamlılık arz eden kötü muameleler olarak tanımlanır.

Bahsi geçen kötü muamelelerden en yaygını ise sözlü eleştiridir.

Bu sözlü eleştiriler, küçük düşürme ve aşağılama gibi son derece rahatsız edici ve hiçbir olumlu sonucu olmayan davranışları içerir.

Fakat bunun yanında hakaret ve küfretme, adaletsizce yargılama ve hatta alenen tehdit etme gibi sözlü şiddettin de içeriğe dahil olduğu birçok deneyim mevcuttur.

Bunların yanında, dışlama, görmezden gelme ve muhatap kabul etmeme gibi birçok pasif saldırgan davranış da mobbingin tanımına uygundur.

Mobbing uygulayan birçok yöneticiye göre bu davranışları sayesinde çalışanlar şimarmaz, daha motive olur ve işler olması gerektiği gibi hallolur.

Bazıları ise bunun eğitici olduğunu, aksi halde otorite ve kontrolün kaybedileceğine inanır.

Fakat araştırmalar gösteriyor ki bu davranışların hiçbirinin böyle bir sonucu olmuyor.

Aksine çalışmalar artık iş yerindeki zorbalığın, üretkenlik ve performansı zedelediği konusunda hemfikir.

Mobbingin psikolojik ve fiziksel sağlığımıza etkilerinin ne olduğu, tüm bu üretkenlik ve performanstan çok daha önemli elbette.

Araştırmalar, iş yerinde zorbalığa uğrayan mağdurların yoğun bir izole olma isteği geliştirdiğini raporluyor.

Öz saygı ve yeterliği zedelenen bireyler, izole oldukça depresyon semptomları geliştiriyor.

Ayrıca, genelde panik atakların takip ettiği kaygı bozuklukları geliştirdikleri de anlaşıldı.

Dolayısıyla, mobbing mağduru kişiler konsantrasyon sorunları yaşar.

Karar verme ve problem çözme becerileri körelir.

Kendini ifade etme ve sınır çizme gibi önemli sosyal becerileri kaybeder.

Sosyal tatmin ve kişisel gelişim yatırımlarında ertelemeler geliştirerek sadece iş hayatında değil hayatın kendisine yönelik de anlam kaybı yaşar.

Tam bir çaresizlik içinde, kronikleşen stres ve gelişen psikolojik bozukluklarla fiziksel sağlıkları da etkilenir.

Mobbing ile başa çıkmak için literatürün en büyük tavsiyesi, sınır çizme becerisini geliştirmek.

Bu davranışların kendimizde oluşturduğu duyguları ifade etmek ve bu muameleye itiraz etmekse asıl tavsiyesi.

Tüm bunların yanında, eğer mobbing mağduru iseniz sizi yargılamadan dinleyecek insanlara erişmeye çalışmalısınız.

Rahatlama metotları pratik edebilir ve fiziksel ve sosyal olarak daha aktif bir yaşam oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, profesyonel bir yardım alarak durumun hayatınıza olan etkilerini analiz edip, bu ve benzeri durumlar başa çıkma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Leave feedback about this

  • Kalite
X