Ekim 4, 2023
İstanbul,Türkiye
Kadın

Kadınların Zihinsel Sağlığı ve Zihinsel Sağlık İçin Yapılması Gerekenler

Kadınların zihinsel sağlıkları herkesin öncelikli olarak düşünmesi gereken konulardan birisidir. Kadınların zihinsel sağlığı için, bireylerin bedensel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir. Bir kadının zihinsel sağlığını desteklemek için, teşvik edilmesi gereken konular arasında; genel olarak fiziksel aktivite, stres yönetimi, uyku düzeni, toplumsal destek, sağlıklı beslenme, duygusal gelişim ve kendini ifade becerileri vardır.

Kadınların Zihinsel Sağlığı ve Zihinsel Sağlık İçin Yapılması Gerekenler

Kadınlar özel olarak her dönem hayatları boyunca maruz kaldıkları stres ve diğer zorluklara rağmen, sağlıklı bir şekilde kendilerini ve ailelerini koruyabilirler. Ancak, durumları göz önüne alındığında, kadınların, erkeklerden daha fazla zihinsel sağlık sorunu yaşadıklarını söylemek mümkündür. Diğer taraftan, kadınlar zihinsel sağlık hizmetlerinden ve desteklerden yararlanma açısından da ikincil konuma düşebilirler. Bu sebeple, kadınların zihinsel sağlığını teşvik etmek ve onların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç çalışma mevcuttur.

Neden Kadınların Zihinsel Sağlığı Önemlidir?

Kadınların zihinsel sağlığı önemlidir, çünkü onlar bireysel, toplumsal ve politik anlamda eşit haklarının savunucusudur. Kadınlar hem kendi hem de çevrelerindeki insanların hayatlarının özgür, güvenli ve sağlıklı olmasını desteklerler. Ayrıca, kadınlar bireysel sağlıklarının yanı sıra, kamu sağlığının ve dengenin korunmasına da katkıda bulunurlar. Kadınların zihinsel sağlıklarının, toplumun sağlığının korunması, gelişiminin sürdürülebilmesi ve kalitesinin artması için önemli olduğu unutulmamalıdır.

Kadınların Zihinsel Sağlık Sorunları ve Üzerinde Çalışılması Gerekenler

Kadınların zihinsel sağlık sorunları arasında depresyon, anksiyete ve cinsel istismar gibi farklı etmenleri sayabiliriz. Bazı çalışmalar, kadınların erkeklerden daha çok cinsel istismar ve cinsel taciz gibi travmatik durumlar yaşadıklarını ortaya koymuştur. Kadınlar yaşadıkları travmaların ardından çoğu zaman yardım almaya çekinme eğilimindedir. Ayrıca, kadınların zihinsel sağlık sorunlarının konuşulmaması ve çözülmesi için gerekli desteğin verilmemesi de ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle, kadınların zihinsel sağlığını teşvik etmek ve onların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunlar arasında, özellikle kadınların daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve onların zihinsel sağlıkları ve bununla ilgili konularla ilgili doğru bilgilere sahip olmalarını teşvik edecek çalışmaların desteklenmesi yer almaktadır. Birden fazla alanda kadınların zihinsel sağlıklarının korunması ve desteklenmesi için aşağıdaki çabalara devam edilmelidir:

1. Bireylerin Zihinsel Sağlık İhtiyaçlarını Tanımlama

Kadınların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını tanımlamak için hangi alanlara odaklanılması gerektiğinin bilinmesi gerekir. Bunun için, güncel bilgileri ve verileri incelemek, teknolojinin yardımıyla kadınların zihinsel sağlık durumlarının izlenmesi ve bu konuda destek veren kurumlarla birlikte çalışmak gerekebilir. Bunun için, kadınlara zihinsel sağlık hizmetlerinden ve desteklerden faydalanmalarını sağlamak için gerekli çabalar ve stratejiler geliştirilmelidir.

2. Çevresel Unsurların İncelenmesi

Kadınların zihinsel sağlık durumlarını etkileyen çevresel unsurların da incelenmesi gerekmektedir. Kadınlara yönelik mevcut zihinsel sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmek, kadınların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını belirlemek ve erişilebilirliklerini artırmak için çaba sarf etmek gerekmektedir.

3. Zihinsel Sağlık Politikalarının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Kadınların zihinsel sağlıklarını korumanın ve desteklemenin faydalı olacağı göz önünde bulundurularak, zihinsel sağlık politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Politikalar, kadınlara yönelik zihinsel sağlık hizmetleri ve desteklerinin erişilebilirliği, kalitesi, etkinliği ve standartlarının arttırılmasını amaçlamalıdır.

4. Zihinsel Sağlık Kamu Kampanyalarının Desteklenmesi

Kamu kampanyalarıyla, kadınların zihinsel sağlıkları hakkında doğru bilgilendirilmeleri ve zihinsel sağlıklarının korunması ve desteklenmesi amaçlanmalıdır. Bu kampanyalar, kadınlara zihinsel sağlık hizmetlerinden ve desteklerden yararlanma imkanlarını artıracak ve onların zihinsel sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

5. Zihinsel Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Kadınların zihinsel sağlıklarını teşvik etmek ve onların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için, mevcut zihinsel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi önemlidir. Geliştirilen bu hizmetler, kadınların zihinsel sağlıklarının korunması ve desteklenmesine katkıda bulunacaktır.

Kadınların zihinsel sağlıklarını teşvik etmek ve onların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için, çeşitli çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunlar arasında, özellikle kadınlara bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve onların zihinsel sağlıkları ve bununla ilgili konularla ilgili doğru bilgilere sahip olmalarını teşvik edecek çalışmaların desteklenmesi yer almaktadır. Bireylerin zihinsel sağlık ihtiyaçlarını tanımlamak, çevresel unsurların incelenmesi, zihinsel sağlık politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması, zihinsel sağlık kamu kampanyalarının desteklenmesi ve zihinsel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gibi çabalara devam edilmelidir. Bunların her biri, kadınların zihinsel sağlıklarının korunması ve desteklenmesini sağlayacaktır.

Leave feedback about this

  • Rating