Ocak 30, 2023
Ümraniye, İstanbul, TR
Psikoloji

Erken çocukluk döneminde ekran kullanımının olumsuz etkileri

Erken çocukluk dönemi beyin gelişimi açısından oldukça kritik bir dönemdir. 0 – 6 yaş dönemi olarak tanımladığımız bu dönem çocuğun bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal alanlarda gelişimini tamamladığı ve çevresinde ki her türlü uyaranın gelişimine etki ettiği bir dönemdir.

İnsan beyni sinir ağlarının yaklaşık %87’sini erken çocukluk döneminde oluşturur ve en esnek yapıya sahip olduğu bu dönem gelecek yaşantısı için temel yapı taşlarını oluşturur. Bu sebeple erken çocukluk döneminde ekrana uzun süre maruz kalan çocukların gelişimleri açısından belli başlı sorunlar yaşama ihtimalleri oldukça yüksektir.

Bebeğin doğumundan 2 yaşına kadar geçen süre zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından en önemli dönemdir. Bu dönemde çocuk alıcıdır, dışarıdan gördüğü , duyduğu her türlü uyaranı alır ve zamanı gelince kullanmak üzere belleğine kaydeder. Bu dönemde bakım veren ve çocuk arasındaki iletişim çocuğun dil gelişiminin ve insanlar arası ilişki temelinin sağlıklı atılması için çok büyük bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda ekrana uzun süre maruz kalan çocukların dil gelişiminde yavaşlama olduğu gözlemlenmiştir, bunun temel sebebi ebeveyn ve çocuk arasında yeterince iyi bir iletişim kurulamamasıdır.

Telefon ve tablet gibi teknolojik aletler sebebi ile aynı anda sayısız uyarana maruz kalmak çocuklarda ciddi oranda dikkat, bellek ve öğrenme problemlerine yol açıyor. Bunlara ek olarak, her istediğine tek bir tıkla ulaşabilmek dürtü kontrol bozukluğuna sebep olabilirken, insan arası ilişkilerin yüz yüze değil de teknolojik aletler vasıtası ile kurulması benlik saygısında düşüş, empati eksikliği gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Sonuç olarak, erken çocukluk döneminde ekrana uzun süre maruz kalmak çocuğun zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkiler ve hayatının gelecek dönemlerinde de bu durumun yıkıcı etkileriyle karşılaşır. Evet gelişen teknolojiye ayak uydurun fakat onu bir amaç olarak değil araç olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Unutmayın , çocukların yüz yüze iletişime ihtiyacı vardır. 😊

Leave feedback about this

  • Kalite
X