Şubat 3, 2023
Ümraniye, İstanbul, TR
Psikoloji

Ergenlikte saldırganlık davranışı

Ergenlik; çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak düşünülebilir. Bu sürecin tamamlanması aslında çocukların sağlıklı olduğunun göstergesidir. Çocukların fiziksel olarak büyüdüğü, cinsiyete bağlı bulguların gelişmeye başladığı ve üreme işlevlerinin kazanılması ile son bulan döneme ergenlik dönemi denir. Bu döneme uyum sağlama çabası, gerginliğe sebep olur.

Bu saldırganlık davranışlarını normal olarak düşünebilirsiniz. Yaşadıkları birçok değişikliğe uyum sağlayacakları bir dönemde olmaları onları kargaşaya sürükler. İçinde oldukları durumu anlamlandırmak onlar içinde güç olabilir. Bazı olumsuz davranış sergilemeleri sonucunda rahatladıklarını dile getirebilirler.

Ergenlerde neden ve hangi durumlarda saldırganlık ve öfke duygusu yaşanır?

  • Kendilerini sözlü olarak ifade edemediklerinde
  • Başkalarının kendilerine saldırdığını hissettiklerinde
  • Baskı altında olduklarında
  • Haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde
  • Yetersizlik ve başarısızlık duygusu hissettiklerinde
  • Hayal kırıklığına uğradıklarında

Ergenlik dönemindeki bireylerin bazıları öfke kontrolü konusunda daha yetenekli olabilir. Bu nedenle daha sakin ve çözüm odaklı hareket edebilirler. Bir olay karşısında öfkelenen kişi bu duyguyu yüksek düzeyde yaşadığında saldırganlık gösterebilir, yani saldırganlık öfkenin bir yansımasıdır.

Öfkelerini saldırganlık ile gösteren ergenlik dönemindeki bireyler, kavga ederek, bağırarak ve sert tavırlar ile hissettiklerini anlatırlar. Ebeveynlerinin öneri ve tercihlerini kontrolsüz ve düşünmeden reddeder ve genelde aile bireyleri ile aynı fikre sahip olmazlar.

Ergenlik dönemindeki bir bireydeki saldırganlığı önlemek/azaltmak için öncelikle onları anlamalıyız. Hissettikleri ve düşündükleri şeylerin farkına varmak için çabalamalıyız. Onlara olumsuz davranışlar ile yaklaşmamalı ve onları cezalandırmamalıyız. Onlara kendilerini rahatça ve özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunmalıyız. Bu dönemin bir geçiş dönemi olduğunu unutmamalı ve onlara karşı sabırlı, anlayışlı davranmalıyız.

Leave feedback about this

  • Kalite
X