Aralık 1, 2022
Ümraniye, İstanbul, TR
Psikoloji

Çözümü inhitar mı?

Çözümü intihar mı?

Dünyada her 40 saniyede 1 kişi Türkiye’de her gün ortamala 9 kişi intihar ederek hayatına son veriyor. Son yıllarda ise intihar oranı iyice artmış durumda. İntihar düşüncesi beynin yapısına, insan fıtratına aykırı bir durumdur. Çünkü insan beyninin her zaman tehlikelere karşı önlem almak ve bireyi hayatta tutmaya çalışmak gibi otomatik gelişen uyarıcıları vardır. Bu uyarıcılar vücudu hemen harekete geçirir ve hayatta kalmak için çeşitli eylemlerde bulunuruz. Mesela odaya giren hırsıza(tehlike) karşı beyinin vücudun çeşitli bölgelerine hızlı kan akışı sağlayarak harekete geçirip aniden kaçma eylemine geçmesini sağlar. Bu sebeplerden ötürü intihar düşüncesi insana aykırı bir düşünce biçimi olduğu için ruhsal bir problem kabul edilmiştir.

Peki insanlar neden intihar etmeyi düşünür veya intihar eder?

Psikolojik hastalıklara sahip bireylerde (Bipolar, borderline kişilik bozukluğu, majör depresyon vs..) intihar daha düşünülen ve deneyimlenen bir durumdur çünkü yukarıda bahsettiğim işlevlerde bozulmalar görülür. Bu sebeplerden ötürü psikiyatriye yönlendirilmeli ve davranışların baskılanması için terapi desteği ve ilaç kullanımı sağlanmalı, yani psikolog-psikiyatrist işbirliğinde ilerlenilmelidir.

Özellikle depresif kişiliklerde intihar düşüncesi kaçınılmazdır. Çünkü iç kaynakları oldukça azdır ve karamsar bir duygu durum hakimdir. İntihar düşüncesi olan bireylerin geneli umudu bitince, tutunacak sığınacak bir limanı olmadığı için kaçış yolunu intiharda bulurlar. Daha önce intihar eden birini gören, ya da çevresinden duyan kişilerin intihar etme ihtimali daha yüksektir.

Çocukluk döneminde yaşanan deneyimler insanların tüm hayatlarını etkiler. Çocukluk döneminde ihmal edilmiş, görülmemiş, yok sayılmış kişilerin intihar etme ihtimali, diğer insanlara göre fazladır. İntiharın bir sebebi sayabiliriz bunu..

Eğer intihar düşünceniz varsa kendinize aslında neyi öldürmek, bitirmek, sonlandırmak istediğinizi sorun.. Bunun cevabı hayatınızdan bir şeylerse onları değiştirmeye çalışın ve terapi desteği alın..

İntihar düşüncesi olan bir danışan hayatını “Hocam herkes aynı yolu yürüyor ama bazıları şarkı söyleyerek.. İşte ben onlardan değilim, ağlayanlardanım” şeklinde tanımlamıştı..

Psikolog Beyza AKÇALI

Leave feedback about this

  • Kalite
X