Ocak 30, 2023
Ümraniye, İstanbul, TR
Psikoloji

Cinsellik üzerine sigmund freud

Freud insan cinselliğini, özellikle de -tüm dünyanın çok şaşırıp ve hala kabul etmediği/edemediği- çocukluk cinselliğine dair düşüncelerini anlatır bu eserinde. Kitap denemeler şeklinde. Denemeler, sapkınlıklar, psikoseksüel gelişim aşamaları, dürtü teorisi ve Oidipus kompleksi dahil olmak üzere çeşitli konular içerir.

İlk deneme: Sapkınlıkları ele alıyor. Burada ‘’Cinsel Amaç ve Cinsel Nesne’’ kavramları üzerinden konuyu açıklama yoluna gider. Cinsel sapmalar, cinsel amacın çocuklar veya hayvanlar gibi kabul edilmeyen, belirli bir cinsel nesneye yönelik olduğu durumlardır. Freud hepimizin bu tür eğilimler için potansiyele sahip olabileceğini, ancak uygun bir cinsel gelişim seyrinin (psikoseksüel gelişim-Freud) amaçlarımızı bu anormal nesnelerden ve kabul edilebilir nesneler yönünde yönlendireceğini ifade etti. Daha sonra, cinsel amaç kategorisi altında, ayak ya da diğer vücut bölümleri için fetişler vb. gibi uygun sapkınlıkları dile getiriyor. Daha sonra -belki de hepimiz Freud’u bu sözlerinden dolayı tanırız- cinsel içgüdünün, nevrotik semptomların oluşumu ve sürdürülmesinin anahtarı olduğunu yazar, Burada ‘’libido’’ kavramına açıklık getirir. Nevrozun; kişinin cinsel yaşamının mutsuz deneyimlerden, fantezilerinden başka bir şey olmadığını belirtir.

İkinci Deneme: Çocukluk cinselliği ile ilgilidir ve Freud burada psikoseksüel gelişimi detaylı şekilde anlatır. Freud, oral dönemden, anal dönemden, fallik dönemden, latent dönemden ve en son aşama olan genital aşamaya kadar ve en çok haz alınan odak bölgeyle belirlenen bu aşamaları anlatır. Bu bölümde Öidipus kompleksini (ensest engeli ve penis hasedini) inceler.

Üçüncü Deneme: Ergenlerin cinsel gelişimini, yetişkin cinselliğini üreten erken çocukluk olaylarıyla ilişkilendirerek başlar. Normal bir psikoseksüel gelişimde, ergen karşı cinse karşı bir çekim keşfedecek ve ailede yaşanan (Öidipal Kompleks) ensest duygularından uzaklaşmaya başlar. Bazı ergenler yetişkin cinselliğine normal bir psikoseksüel evreden geçiş yaparken, psikoseksüel evrede fiksasyon yaşayan kişiler, çok çeşitli sapkınlığa ve çeşitli nevrotik oluşumlara maruz kalabilirler.

Leave feedback about this

  • Kalite
X