Şubat 3, 2023
Ümraniye, İstanbul, TR
Bilim

Büyük mucitler de yanılır: İşte Nikola Tesla’nın en büyük yanlışları

Alternatif akım üzerine yaptığı çalışmalarla ünlü bilim insanı Nikola Tesla, süper bir mucit, makine mühendisi ve fizikçiydi. Buluşlarının, onları yazmasından 100 yıl sonra bile beklenenden daha yeterli çalıştığı kanıtlanmış durumda. Fakat hiç kimsenin her vakit haklı olmadığını gösteren bir halde, Nikola Tesla’nın yanıldığı kimi hususlar da yok değil.

Tesla, Einstein ile birebir fikirde değildi

Tesla, görelilik hayranı değildi ve onu “cahil insanların kral sandığı mora sarılı bir dilenci” olarak nitelendirmişti: “Ben uzayın hiçbir özelliği olamayacağı için eğri olamayacağını düşünüyorum. Rab’ın özellikleri olduğu da söylenebilir. O’nun yoktur, yalnızca nitelikleri vardır ve bunlar bizim yapımızdır. Yalnızca alanı dolduran husus ile uğraşırken özelliklerden bahsedebiliriz. Büyük cisimlerin mevcudiyetinde uzayın büküldüğünü söylemek, bir şeyin hiçbir şey üzerinde hareket edemeyeceğini söylemekle muadildir. Ben şahsen bu türlü bir görüşe katılmayı reddediyorum.

Elbette bu mevzuda haklı değildi. Örneğin, uzaydaki galaksiler ve başka büyük objeler, uzay-zamanı, teleskopları kullanarak görebileceğimiz biçimde bükebilir, art plandaki objeler bazen “yerçekimsel merceklenme” olarak bilinen olay ile büyütülür.

Tesla, ışıktan daha süratli seyahati ölçtüğünü düşündü

Einstein’ın yanıldığından bu kadar emin olmasının bir nedeni, ışıktan süratli seyahati ölçtüğüne inanmasıydı. Akrep takımyıldızındaki en parlak yıldız olan Antares’ten gelen ve kozmosun sürat hududundan 50 kat daha süratli hareket ettiğini düşündüğü kozmik bir ışın bulduğunu söylüyordu.

Bir güvercine aşıktı

Her ne kadar bunun tam bir “doğru” yahut “yanlış” olduğunu söyleyemesek de, bahsetmeye kıymet göründüğü kesin. Tesla, onu sistemli olarak ziyaret eden bir güvercine aşık olmak da dahil olmak üzere epeyce garip bir son birkaç yıl geçirdi. Kuş hakkında “Bir erkeğin bir bayanı sevdiği üzere o güvercini sevdim” dedi ve ekledi: “Ve o da beni sevdi. O yanımda olduğu sürece, hayatımın bir gayesi vardı.

Elektronlara inanmıyordu

Elektrik (bir iletkenden elektronların akışı) üzerine yaptığı çalışmalar göz önüne alındığında bunun tuhaf olduğu kesin. Lakin Tesla elektronlara inanmıyordu, atomların cihanın en küçük yapı taşları olduğunu düşünüyor ve şayet daha küçük yapı taşları var olursa yalnızca kusursuz bir boşlukta olabileceklerini savunuyordu. 19. yüzyılın “eter” (ether yahut aether) ile elektrik akımları ilettiği görüşüne inanıyordu.

Atomun bölünemeyeceğini düşünüyordu

Doğal olarak elektronlara inanmaması onu atomların bölünemeyeceği inancına götürdü. “Atom gücü fikri bir yanılsamadır, fakat zihinlerde o kadar güçlü bir yer edinmiştir ki, 25 yıldır ona karşı vaaz vermeme karşın, hala gerçekleştirilebileceğine inananlar var. En âlâ icatlarımdan biri olarak kabul ettiğim 1896’da çıkardığım yüksek potansiyelli bir vakum tüpüyle yaptığım deneylerde atomları parçaladım. 4.000.000 ila 18.000.000 volt ortasında değişen basınçlarla çalıştırdım. Daha yakın vakitlerde, büyük bilimsel değere sahip birçok sonuç üretmesi gereken 50.000.000 volt için bir aygıt tasarladım” diyordu.

Ama atom gücüne gelince, deneysel müşahedelerinin, parçalanma sürecine, mevcut teorilerden beklenebileceği üzere, bu türlü bir gücün özgür bırakılmasının eşlik etmediğini gördüğünü söylemişti.

Atom birinci olarak 1932’de parçalanmıştı.

Leave feedback about this

  • Kalite
X